Kim jestem?

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki. Instruktorka rytmiki, zajęć umuzykalniających, tanecznych oraz teatralnych. Trenerka emisji głosu. Szkoleniowiec z zakresu pedagogiki, edukacji artystycznej oraz komunikacji międzyludzkiej. Absolwentka studiów pedagogicznych, artystycznych i wokalnych. Autorka licznych projektów artystycznych, badań na temat wpływu edukacji muzycznej na wielopłaszczyznowy rozwój dzieci oraz innowacyjnych programów nauczania w edukacji małego dziecka. Przede wszystkim jednak - osoba z uśmiechem od ucha do ucha, pasjonująca się rozwojem człowieka oraz wzbogacaniem edukacji o nowoczesne rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka oraz do realiów zmieniającego się świata. Zdobyta wiedza poparta doświadczeniem oraz umiejętności stale rozwijane poprzez kursy, szkolenia
i autorskie narzędzia pracy to gwarancja szkoleń wzbogacających praktyczny warsztat pracy nauczycieli.